Eskilstunastriken

Eskilstuna Striken är en del i Tuna-spelen som arrangerar på hösten med ett stort antal idrotter inom Para sport
Resultat Eskilstuna Striken 2021.


Eskilstuna Striken spelades lördagen den 9 oktober

Anmälan görs direkt till hallen via telefon.016-140731